De man en de meester

Onderweg hoorde ik dit verhaal. Er was eens een jonge man, rijk aan intelligentie en verzamelde daardoor met gemak veel kennis. Hij leefde in een dorp in de provincie. Al snel werd hij de burgemeester. Zijn snelle succes en aanzien maakten hem hooghartig en ijdel. Op een dag bezocht hij …