Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers

We verbinden ideeën, mensen en organisaties in de stad. Laten burgers en collectieven samenwerken met ondernemers en professionals. En creëren positieve actie voor blijvende verandering met sociale impact in de lokale gemeenschap. Voor een leuke, blije en betere wereld.