De Coach in Den Haag

Inspiratiehuis

Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers

We verbinden ideeën, mensen en organisaties in de stad. Om burgers en collectieven te laten samenwerken met ondernemers en professionals. En creëren positieve actie voor blijvende sociale impact in de lokale gemeenschap. “Goed doen voor mens, dier en aarde.” Voor een leuke, blije en betere wereld. Hier lees je meer over onze initiatieven.

Het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers vind je ook op MAEX, het online platform van vraag en aanbod van sociaal-maatschappelijke initiatieven. Tevens is te zien wat de sociale impact en social handprint zijn van het Inspiratiehuis, in relatie tot de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

“Hoe meer het individu de vrucht van zijn talent overdraagt aan de ander, hoe hoger het welzijn van de gemeenschap. Hoe hoger het welzijn van de gemeenschap, hoe meer het individu de vruchten zal plukken van zijn inspanning.” 

Geïnspireerd op Social Law van Rudolf Steiner (1861-1925)