Raymond Versteegh

Inspiratiehuis

Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers

We verbinden ideeën, mensen en organisaties in de stad. Laten burgers en collectieven samenwerken met ondernemers en professionals. En creëren positieve actie voor blijvende verandering met sociale impact in de lokale gemeenschap. Voor een leuke, blije en betere wereld.

“Hoe meer het individu de vrucht van zijn talent overdraagt aan de ander, hoe hoger het welzijn van de gemeenschap. Hoe hoger het welzijn van de gemeenschap, hoe meer het individu de vruchten zal plukken van zijn inspanning.” 

Geïnspireerd op Social Law van Rudolf Steiner (1861-1925)