De Coach in Den Haag

Initiatieven van Inspiratiehuis

Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers ontwikkelt ideeën en concepten naar uitvoering. Boven alles geloven we dat ieder mens vanuit onbevangen nieuwsgierigheid zijn eigen onbeperkte creativiteit kan aanspreken. ‘Uitgangspunt is het ontwerpen en uitvoeren van nieuwe vormen van samenwerking met een sociaal hart en oog voor de menselijke maat.’ Hieronder vind je een paar van onze recente initiatieven.

de vindplek Loosduinen

Jongeren zoeken en vinden eigen potentieel en participatie met maatschappelijke impact.

Inspiratiekringen

Een Inspiratiekring™ is een speels kringgesprek met ouderen en jongeren. Hiervoor hanteren we een open Socratische dialoogvorm met diverse creatieve, actieve werkvormen. De Inspiratiekring is gericht op het echt ontmoeten. Daarbinnen gaan we op ontdekkingstocht en prikkelen we tot oprechte verwondering. Zowel de jongere als de oudere leren van elkaar in de menselijke interactie. Het is iedere keer weer anders, prikkelend en verrassend en ook blij, openhartig en spontaan. We bieden voortdurend andere perspectieven waardoor nieuwe inzichten ontstaan over de ander en vooral over zichzelf.  

© De methodiek is ontwikkeld door het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers en RayVers Performance Coaching & Consulting.

De eerste drie Inspiratiekringen zijn uitgevoerd in samenwerking met het ouderennetwerk Verzilveren en de VMBO-school Wellantcollege Madestein. Deze reeks was mogelijk door een co-financiering van het stadsdeelkantoor Loosduinen van de Gemeente Den Haag vanuit programma Zorg voor je buurt. Zorg voor je buurt werd jarenlang vorm gegeven door GetOud, de expert in het werken met en voor ouderen. Hier vind je meer over de achtergrond van het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers.