Van idee naar actie – Samenwerken in projecten

De vindplek Loosduinen richt zich op jongeren tussen 15 en 25 jaar die zoeken naar een plek, eigen potentieel en participatie. Dit sociaal-maatschappelijk initiatief is ontwikkeld door Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers in samenwerking met co-initiatiefnemers: Ricardo Buitinga (Balans Communicatie), Esther Langen (Multi-Pass en Coöperatie Eva) en Bianca Bernecker (De Vindplek).

“Samen met jongeren verkennen we hun wensen en behoeften. Daarna vertalen we ze samen naar projecten voor sociale impact. En tegelijkertijd exploreren we hun potentieel en ontwikkelen we hun talenten.”

Bianca, Esther, Ricardo en Ray

Jongeren Eerst door co-creatie en partnerships

We streven naar een platform van, voor en door jongeren, zowel fysiek als virtueel. Een beweging van jongeren die samen werken aan een eigen plek, hun eigen potentieel en talenten, en participatie met maatschappelijke impact. Dit doen we vooreerst in samenwerking met de jongeren. Bovendien staan co-creatie en partnerships voorop. We werken dan ook proactief samen met andere sociale ondernemers, ZZP’ers, lokale organisaties en bedrijven.

Partners zoals Collectief070, Collectief Ondernemen, Wijkberaad Kraayenstein, buurtboerderij de Nijkamphoeve, Pluk Den Haag!, Maris College, Centrum Siena, Stadslink en het stadsdeelkantoor Loosduinen van de gemeente Den Haag. Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op. We delen met plezier ons plan van aanpak.

Sociale impact | MAEX

Dit initiatief is ook te vinden op de MAEX, het platform van maatschappelijke initiatieven dat bedrijven, overheden en fondsen stimuleert om bij te dragen aan deze initiatieven.

circle 17 sustainable development goals  streven sociale impact UN

Social handprint

Het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers heeft een MAEX social handprint. In de numerieke volgorde van de 17 Social Development Goals richten wij ons vooral op 5 doelstellingen: geen armoede (1), goede gezondheid en welzijn (3), kwaliteitsonderwijs (4), waardig werk en economische groei (8), ongelijkheid verminderen (8) en partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17).

Impactgebieden

Dit sociaal-maatschappelijk initiatief is gericht op plek, potentieel en participatie van jongeren in de lokale gemeenschap van stadsdeel Loosduinen (Den Haag). Indirect heeft dit ook invloed op de arbeidsparticipatie en de sociale cohesie van wijken en buurten van het stadsdeel Loosduinen, impactgebieden benoemd in het Handvat Code Sociale Ondernemingen.