Van idee naar actie – Samenwerken in projecten

De vindplek Loosduinen richt zich op jongeren tussen 15 en 25 jaar die zoeken naar een plek, eigen potentieel en participatie.

Ben jij op zoek naar vriendelijke, empatische begeleiding bij het vinden van je eigen plek en potentieel, reik gerust naar ons uit voor een ontmoeting, op je eigen tijd en in je eigen omgeving.

Dit sociaal-maatschappelijk initiatief is ontwikkeld door Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers in samenwerking met co-initiatiefnemers: Ricardo Buitinga (Balans Communicatie), Esther Langen (Multi-Pass en Coöperatie Eva) en Bianca Bernecker (De Vindplek).

Samen met jou en andere jongeren verkennen we jouw wensen en behoeften. Jouw ideeen! Om sterker in je schoenen te staan. Daarna vertalen we dit naar individuele begeleiding en/of ondersteunende workshops en trainingen. Misschien werkt het voor je om samen met andere jongeren projecten voor sociale impact op te zetten. Het is een ontdekkingsreis naar je jouw potentieel en eigen plek in de gemeenschap.

Bianca, Esther, Ricardo en Ray

Is de Vindplek Loosduinen iets voor jou om uit te checken?

Jongeren Eerst door co-creatie en partnerships

We streven naar een platform van, voor en door jongeren, zowel fysiek als virtueel. Een beweging van jongeren die samen werken aan een eigen plek, hun eigen potentieel en talenten, en participatie met maatschappelijke impact. Dit doen we vooreerst in samenwerking met de jongeren. Bovendien staan co-creatie en partnerships voorop. We werken dan ook proactief samen met andere sociale ondernemers, ZZP’ers, lokale organisaties en bedrijven.

Partners zoals Collectief070, Collectief Ondernemen, Wijkberaad Kraayenstein, buurtboerderij de Nijkamphoeve, Pluk Den Haag!, Maris College, Centrum Siena, Stadslink en het stadsdeelkantoor Loosduinen van de gemeente Den Haag. Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op. We delen met plezier ons plan van aanpak.

Oprichters

Ricardo

Is een gepassioneerd trainer en uitzonderlijk verbinder. “Elke ontmoeting kent verrassingen. Het stimuleert je om naar jezelf te kijken en steeds weer nieuwe inzichten te vormen.” Ricardo houdt van sportklimmen, wandelen in het bos en op het strand, espresso en het vinden van betekenis en betrokkenheid in de spontane ontmoeting.

Balans Communicatie

Bianca

Is nieuwsgierig, betrokken en een inspirator. Bianca helpt mensen groeien vanuit de kracht van het onderzoeken, ontmoeten en verbinden. “Iedere ontmoeting is een kans om iets nieuws te ontdekken.” Bianca houdt van teamwork, sport, natuur, bewegen, ontwikkelen van talent en het inspireren tot nieuwe perspectieven.

De Vindplek

Esther

Maakt de wereld graag een stukje mooier en streeft onbekommerd naar het ideale. Vol ideeën, ondernemend en een doorzetter. Fondsenwerver, initiatiefnemer, coördinator van mooie projecten – ver weg en dichtbij. Esther houdt van creativiteit en de openheid en spontaniteit van kinderen en jongeren.

Multi-Pass | Coöperatie Eva

Ray

Is optimistisch verbinder en performance coach. Ook facilitator, trainer en sociaal ondernemer. “Als je met alle aandacht, open en nieuwsgierig, er voor de ander bent en voor jezelf, ontstaat de magie.” Ray houdt van outdoor sport, psychologische misdaadseries, natuurwandelingen, online chess en Formule 1 Racing.

Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers

Sociale impact | MAEX

Dit initiatief is ook te vinden op de MAEX, het platform van maatschappelijke initiatieven dat bedrijven, overheden en fondsen stimuleert om bij te dragen aan deze initiatieven.

circle 17 sustainable development goals  streven sociale impact UN

Social handprint

Het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers heeft een MAEX social handprint. In de numerieke volgorde van de 17 Social Development Goals richten wij ons vooral op 5 doelstellingen: geen armoede (1), goede gezondheid en welzijn (3), kwaliteitsonderwijs (4), waardig werk en economische groei (8), ongelijkheid verminderen (8) en partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17).

Impactgebieden

Dit sociaal-maatschappelijk initiatief is gericht op plek, potentieel en participatie van jongeren in de lokale gemeenschap van stadsdeel Loosduinen (Den Haag). Indirect heeft dit ook invloed op de arbeidsparticipatie en de sociale cohesie van wijken en buurten van het stadsdeel Loosduinen, impactgebieden benoemd in het Handvat Code Sociale Ondernemingen.

Volg ons op Instagram