Activiteiten jongeren participatie Loosduinen | Vanuit eigen idee samen naar actie voor de buurt | Persoonlijke ontwikkeling

DE PRIJSVRAAG

Start november 2021

activiteiten jongeren potentieel plek participatie Loosduinen

DE WORKSHOPS

November 2021

activiteiten workshops jongeren potentieel plek participatie Loosduinen

Burendag in Bokkefortpark

25 september 2021

Heb jij een leuk idee voor de buurt? En wil je dit samen met andere jongeren in jouw buurt organiseren? Daar kunnen we je bij helpen. Meld je dan aan onder vermelding van ‘Van idee naar actie’.

Crea Workshops op buurtboerderij Nijkamphoeve

30 augustus 2021

Mo (15jr) en Alisar (17jr) hebben naar eigen idee Crea Workshops georganiseerd op de buurtboerderij de Nijkamphoeve. Iedere zondagmiddag in augustus deze zomer. Meer dan 50 jongeren hebben kunstwerkjes gemaakt, met verf, krijt of kleurpotlood en andere materialen. Een blij voorbeeld van activiteiten voor en door jongeren als actieve participatie in stadsdeel Loosduinen.

“Omdat we dit als kind zelf wel wilden maar nooit hebben kunnen doen!”

Mo & Alisar

Jan Korving van buurtboerderij de Nijkamphoeve vindt het een mooi initiatief om jongeren te verbinden en te ondersteunen om de eigen ideeen in een activiteit of project om te zetten, op een buurtlocatie zoals de Nijkamphoeve. Jan kijkt uit naar meer. Wij ook.

“Zo is het voor iedereen een win-win: goed voor de jongeren, goed voor de buurtboerderij en goed voor de buurt.”

Jan Korving, Buurtboerderij de Nijkamphoeve

Heb jij een leuk idee voor de buurt? En wil je dit samen met andere jongeren in jouw buurt uitvoeren? Meld je dan aan onder vermelding van ‘Van idee naar actie’.

Elkaar beter leren kennen

26 juli 2021

Jongerenbijeenkomst DE VINDPLEK Loosduinen op buurtcentrum De Wiekslag, 14 juli 2021, 15.30 – 17.00 uur, in samenwerking met Wijkberaad Kraayenstein.

Thema is “Elkaar beter leren kennen“. We spelen een Wie ben ik spel en een Wat vind ik belangrijk spel. De uitkomst vind je hieronder in een Waardenmuur. Een bijzondere manier om jongeren meer over elkaar te laten leren kennen; unieke activiteiten voor en door jongeren als voorbeeld van actieve participatie in stadsdeel Loosduinen.

activiteiten jongeren participatie Loosduinen
Waardenmuur Jongerenbijeenkomst 14 juli 2021

De volgende bijeenkomst is op donderdag, 29 juli, van 15.30 – 17.00 uur, bij Pluk Den Haag! Thema is Samen iets doen voor de buurt. Wil je meedoen? Meld je dan hieronder aan onder vermelding van ‘29 juli 2021′.

Wat vind jij in de Vindplek Loosduinen?

30 juni 2021

Jongerenbijeenkomst DE VINDPLEK Loosduinen, bij Centrum Siena op Popradar, 15.00 – 16.00 uur.

Met 6 jongeren van 15 tot 21 jaar, 3 jongens en 3 meisjes, voerden we een open kringgesprek met de vraag “Wat vind jij in en van DE VINDPLEK Loosduinen?” De uitkomst vind je in de mindmap hieronder. Andere vragen waren: “Wat zou jij willen organiseren voor de buurt samen met andere jongeren? Waarom? Wat heb je daarvoor nodig? Zou je willen meedoen aan een follow-up workshop? Zo ja of zo nee, waarom (wel of niet)?” Unieke activiteiten voor en door jongeren als voorbeeld van actieve participatie in stadsdeel Loosduinen.

activiteiten jongeren participatie Loosduinen
Mindmap Jongeren Kringgesprek DE VINDPLEK Loosduinen 30 juni 2021

De volgende bijeenkomst, in de vorm van een workshop, staat gepland op woensdag, 14 juli, van 15.30 – 17.00 uur. Thema: Elkaar beter leren kennen. Wil je meedoen? Meld je dan hieronder aan onder vermelding van ‘14 juli 2021′.