De Coach in Den Haag

Deep Dive Worklab 2022

Ga je aan van ‘mental health’ en/of ‘building better communities’ én wil je impact maken door persoonlijke inzet en samenwerken? Wil je tegelijkertijd leren hoe je een goed gesprek voert en echt connect? Doe dan mee!

Programma

Wat?

Deep Dive Worklab: Workshop – met vooraf digitale verkenning (stellingen) en achteraf digitale opvolging (uitkomsten)

Wanneer?

Woensdag 21 sep 2022

17.00 – 20.00 uur

Waar?

Muziekcentrum Popradar

Wat gaan we doen? 

We gaan de diepte in op onderwerpen als mental health (mentale / geestelijke gezondheid) en building Better communities (iets goeds doen voor de buurt) door dialoog en co-creatie. Intensieve interactie staat centraal met echt connecten en ontdekken.

Wat willen we hiermee bereiken (op de korte termijn)?

Met de output van de worklab, maken we projectaanvragen voor fondsenwerving bij twee specifieke Europese programma’s die gericht zijn op participatie en solidariteit. In het proces leer je meer over jezelf en samenwerken, en leer je verbindend communiceren. 

Belangrijk hierbij is dat het voor én door jongeren wordt uitgevoerd in 2023. 

Met wie?

Jongeren, specialisten van de gemeente en experts van partners van de gemeente. 

Wie organiseert dit?

De Vindplek Loosduinen in samenwerking met het stadsdeelkantoor Loosduinen en partners.

Hoe meld je je aan?

Persoonlijk bij Esther Langen (06 13 27 69 04) of Raymond Versteegh (06 52 52 94 04). Just drop a text! Of via de aanmeldknop hieronder.