Deep Dive Workshop | De Vindplek Loosduinen 

Datum: 21 sep 2022 | Tijd: 17.00 – 20.00 | Locatie: Popradar

Context

Jongeren (stadsdeel Loosduinen) maken plannen en doen 2 projectaanvragen bij EU (2022), en bij toekenning van fondsen, voeren de plannen uit (2023). Onderwerpen: mental health en building better communities. Initiatief van De Vindplek Loosduinen ism stadsdeelkantoor Loosduinen. 

Doelstelling DDW

Jongeren gaan in gesprek met mensen van de gemeente, organisaties en elkaar over mental health. Sleutelvragen hierbij zijn: Wat willen jongeren doen in 2023 (en daarna) in de context van activiteiten binnen de projecten. Wat willen jongeren daarmee bereiken? Wat willen jongeren leren? 

Accenten

Open groepsdialoog | Persoonlijke gesprekken | Uitwisselen van ervaringen en verwachtingen over mental health.

“Wat kunnen de jongeren onderling, en jongeren en niet-jongeren voor elkaar betekenen?” *

“In liefdevolle aandacht aanwezig-zijn” 

Digitale verkenning vooraf: 3 Vragen & 3 Stellingen

Agenda

TijdWat gaan we doen?Wat willen we bereiken?
17.00Inloop + hapje en drankjeHappy reception
17.30Opening | Ray & Bianca
Kennismaken en informeel connecten en inchecken |
Waar zit je nu? Wat zijn je verwachtingen? | Korte uitleg context & doelen | Nadruk op mental health |
Vertel kort over Anton Nootenboom, The Barefoot Dutchman en promotor aandacht voor mentale gezondheid van mannen, over fysieke uitdaging, kwetsbaarheid en mentale veerkracht.
Geef de jongeren het gevoel dat we blij zijn dat zij er zijn, en gezien, gehoord en begrepen worden. Wat het doel is van de deep dive. Jezelf en de ander beter leren kennen.
18.00Ontmoeten & Verbinden | Bianca
Bal gooien
Wat houd je bezig?
Teken een mooi moment van de afgelopen week!
Op speelse en blije wijze elkaar opnieuw ontmoeten, elkaar verder leren kennen en zien wie de ander is en wat de ander heeft meegemaakt. 
18.30Verbindend communiceren | Ray
3 tips (De Vindplek) om een beter gesprek te voeren:
Aanwezig-zijn (niet multitasken)
Luisteren
Vragen stellen

Oefen de 3 tips in een gesprek in tweetallen 
Leren wat verbindend communiceren is, hoe een gesprek beter gevoerd kan worden en daarmee oefenen en blijven experimenteren in het dagelijks leven. 
19.00Samenwerken & Co-creëren | Bianca
Stellingen Dialoog | Bias / Vooroordelen Opstelling 
Wat wil je leren? & Durf te vragen | Wat kunnen we voor elkaar betekenen? 
[Verzamel output met Post-its op Brown Papers (flip-overs)]
Laten zien dat we allemaal leven met vooroordelen, dat we ervan bewust zijn en dat we voorbij onze eigen bias kunnen kijken.
19.30Informeel connecten en inchecken | Ray & Co
Wat wil je doen & Wat wil je bereiken?
Wat zijn verder je verwachtingen als follow-up?
Onderzoeken wat bij de jongeren nog verder leeft aan bevindingen en verwachtingen.
20.00AfsluitingHappy closing

Volg ons op Instagram