De Coach in Den Haag

Vragen en Stellingen Deep Dive Worklab 21 sep 2022

Jouw persoonlijke feedback is belangrijk! 

We gebruiken jouw antwoorden (geanonimiseerd) voor de EU-projectaanvraag Mental Health bij Erasmus+ en bieden ongetwijfeld waardevolle, persoonlijke inzichten voor de Deep Dive Workshop op woensdag, 21 september 2022. 

Context

Jongeren (stadsdeel Loosduinen) maken plannen en doen 2 projectaanvragen bij EU (2022), en bij toekenning van fondsen, voeren de plannen uit (2023). Onderwerpen: mental health en building better communities. Initiatief van De Vindplek Loosduinen ism stadsdeelkantoor Loosduinen. 

Doelstelling DDW

Jongeren gaan in gesprek met mensen van de gemeente, organisaties en elkaar over mental health. Sleutelvragen hierbij zijn: Wat willen jongeren doen in 2023 (en daarna) in de context van activiteiten binnen de projecten. Wat willen jongeren daarmee bereiken? Wat willen jongeren leren?