De Coach in Den Haag

Inspiratiekringen

Wat is het?

Inspiratiekringen zijn kringgesprekken met een open dialoog en werken in 2- en 3-tallen met creatieve werkvormen. Een Inspiratiekring is een thematische reeks van drie workshops waarin drie stappen worden doorlopen: probleemstelling, oplossing en actie. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de uniciteit van de individuele mens (Wie ben je?), het verbinden (Wat vind ik leuk?–Wat vindt de ander leuk?), en het leren–van jezelf, van de ander en van de omgeving. 

Voor de open dialoog hanteren we 5 uitgangspunten:

  • Luister–Laat de ander uitspreken; gebruik de kracht van stilte.
  • Stel vragen en luister–Vraag door.
  • Doe mee–Sta ‘aan’, heb aandacht voor de ander én wat er bij jezelf gebeurt.
  • Creëer positieve energie–Borduur voort op de ideeën van de ander.
  • Spreek je uit–Ieders mening doet ertoe.

Voor wie?

Inspiratiekringen zijn initieel opgezet voor scholieren (15+) en ouderen (65+) tezamen. 

Wat biedt het?

Een speelse wijze van ontmoeten, verwonderen (ontdekken in nieuwsgierigheid) en creëren (maak samen nieuwe gedachten, perspectieven, ideeën, keuzes en acties). 

Waarmee is het te vergelijken?

Workshops en trainingen, met creatieve werkvormen die gericht zijn om op een andere manier naar jezelf, de ander en/of je omgeving te kijken. 

Wat is anders?

Focus op de uniciteit van de deelnemers, het verbinden–met jezelf en de ander, en leren door het ontdekken en onderzoeken van andere perspectieven. 

De format is volgens het Ontmoeten-Ontdekken-Creëren model, naar de klassieke probleem-oplossing-actie methode, en werkt met sociaal-maatschappelijke thema’s uit de wijk.

Wat is uniek?

We leren kijken en het gesprek voeren met hart en hoofd. De sfeer is veilig, speels en prikkelend. De dynamiek is interactief, onderzoekend en inspirerend, waarbij wisselend aandacht is voor de uniciteit van de deelnemer, het verbinden en leren. De methodiek bestaat uit Socratisch vragen, luisteren en doorvragen. Het proces van de reeks van drie workshops (de Inspiratiekring) kenmerkt zich door drie stappen van (1) het verdiepen van een (probleem)stelling, (2) het benoemen en verkennen van oplossingen en (3) dit te vertalen naar simpele, uitvoerbare acties. Hierin zijn wederkerende momenten van feedback en reflectie verweven. Deze methodiek is ontwikkeld door het Inspiratiehuis voor Dwarsdenkers en RayVers Performance Coaching & Consulting.

We richten ons daarmee op de nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en creativiteit van de jongeren en ouderen.

Wat anderen zeggen over Inspiratiekringen?

‘Ik was best nerveus hiervoor. Was een beetje bang dat ik niet zou kunnen meekomen met de scholieren, niet de vragen zou kunnen beantwoorden, niets te bieden had. Maar ik ben daar helemaal overheen. Het was echt leuk!’ – Jennifer (86)

‘Het kwam wel tegemoet aan mijn verwachtingen. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb genoten van de meisjes. Zo sprankelend.’ – Sandra (70)

‘Leuk, interessant, leerzaam, raar, anders, apart, gezellig …’ – Scholieren (15+)

‘We kunnen nog veel van de meisjes leren. Het is inspirerend.’ – Ouderen (68-86) 

‘Het samen praten geeft een andere kijk op dingen en het is nog gezellig en leuk ook.’ – Scholieren (14-16) 

‘Dit is heel waardevol voor onze school.’ – Wellantcollege Madestein

‘Er was veel respect, behulpzaamheid en zorg van de jongeren voor de ouderen. Het was ontwapenend.’ – Verzilveren