De man en de meester

De man en de meester

Onderweg hoorde ik dit verhaal. Er was eens een jonge man, rijk aan intelligentie en verzamelde daardoor met gemak veel kennis. Hij leefde in een dorp in de provincie. Al snel werd hij de burgemeester. Zijn snelle succes en aanzien maakten hem hooghartig en ijdel. Op een dag bezocht hij de meester die door ieder beschouwd werd als geduldig en wijs. 

‘Wat is belangrijk om in gedachten te houden om deze stad te regeren?’ vroeg de man. De meester antwoordde kalm: ‘Alles dat nodig is om het slechte te vermijden en te doen dat goed is voor velen.’ De man snauwde, ‘Een kind weet dat! Is dat alles dat je me te vertellen hebt?’

De man stond op om te vertrekken. De meester maande hem vriendelijk om nog even te blijven en samen een kop thee te drinken. Langzaam en met al zijn aandacht schonk hij het hete water over de theebladen in de pot. Na een korte periode van stilte, schonk de meester de thee in het kopje van de man. De meester bleef schenken en stopte niet toen het kopje vol was. 

In opperste verbazing sprong de man op en commandeerde de meester wat hij aan het doen was. ‘Je schijnt te weten dat teveel thee slecht is voor het kleed, de tafel en de vloer,’ sprak de meester met zachte stem, ‘en toch schijn je niet te weten dat te veel aanzien en kennis slecht is voor je karakter?’

Beschaamd sprong de man op zijn voeten, haastte zich naar buiten en stootte zijn hoofd aan de lage balk van de deuropening. De meester sprak hem met mededogen doch streng toe: ‘Als je je hoofd buigt, al is het maar een beetje, zal je weinig problemen veroorzaken.’ 

Vrije bewerking van een verhaal uit The Things You Can See Only When You Slow Down (2012)

Haemin Sunim