De Coach in Den Haag

Aanpak

Mensbeeld 

‘Ik geloof in het natuurlijk herstellend en helend vermogen van lichaam en geest. Ik geloof ook dat we verbonden zijn met elkaar, onderling afhankelijk zijn en het leven zich ontvouwt in samenhang met de dingen, de fenomenen en de natuur om ons heen.’ Lees verder over Ray’s persoonlijke visie en ethische code.

Methode 

Ray is niet methodiek religieus, hanteert een holistisch perspectief en stelt de persoonlijke ervaring en beoefening centraal. Hij is geschoold in algemene psychologie, pedagogiek en didactiek, Neuro Linguïstisch Programmeren, de Sedona methode en volgde in de afgelopen 30 jaar een reeks van uiteenlopende trainingen in leiderschap, strategie en interpersoonlijke communicatie

Model

Ray werkt met een flexibel, universeel model van ontmoeten, ontdekken & verwonderen, en creëren: Ontdek. Verwonder. Creëer ™ In toepassing op teams en organisaties is het model: Connect. Cooperate. Create.™

Vragen

Er zijn vele diverse persoonlijke vragen. Uiteindelijk gaat het erom hoe je ermee omgaat. Dit zijn de 7 meest voorkomende uitdagingen in leven en werk vandaag de dag: 

  1. Hoe ga ik om met stress en burn-out?
  2. Hoe vind ik passend werk? 
  3. Hoe breng ik mijn werk meer in balans met mijn privé leven? 
  4. Hoe kan ik mijn grenzen stellen?  
  5. Hoe word ik milder naar mezelf en naar anderen, minder perfectie gericht, meer open voor acceptatie?
  6. Hoe werk ik aan mijn zelfontplooiing?
  7. Hoe kan ik het beste samenwerken met anderen?

Kerngebieden

Deze vragen zijn in de meeste gevallen te herleiden naar en hebben een onderlinge afhankelijkheid met 3 kerngebieden die tijdens mijn coaching vaak aan bod komen: 

  1. zingeving in wat je doet en bent,
  2. persoonlijke leiderschap en groei, en 
  3. de vaardigheid van effectief samenwerken.