De Coach in Den Haag

Ethische code en visie

Persoonlijke Ethische Code voor Coaching en Mentoring

In leven en werk streef ik naar ethisch, integer en transparant handelen. Ik geloof in ieders eigen autonomie, gelijkwaardig zijn en het uniek-zijn van ieder individu. Wat hier volgt is mijn visie en karakteriseert tegelijkertijd mijn basishouding hoe ik naar de ander kijk en me in het leven beweeg. Hierbij hanteer ik eenvoudige waarden en normen. Ze zijn het fundament van mijn handelen in mijn rollen als coach, trainer en sociaal ondernemer, als mens.

Mijn visie volgens 7 ethische uitgangspunten:

1. Autonomie

Ieder mens is een zelfstandig individu. De coachee maakt eigen keuzes, is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag. Hij weet uiteindelijk zelf wat goed voor hem is. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de coach.  

2. Gelijkwaardigheid

De coachee en de coach zijn te allen tijde volledig aan elkaar gelijkwaardig.

3. Uniciteit

Verantwoordelijkheid

Ieder mens is uniek. De coachee en de coach zijn unieke en complete individuen. Zij hebben beiden een groot potentieel aan talenten en kwaliteiten. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om deze uniciteit voortdurend aan te spreken.

Samenhang

In aanleg, door opvoeding en met persoonlijke ervaringen en (geloofs)overtuigingen is ieder mens anders. Het individu word voortdurend beïnvloed door zijn omgeving. Daarin wordt de individuele mens gedefinieerd door de manier waarop hij reageert met het zintuiglijk waarnemen, het gevoelsleven, de percepties, het denken en het bewustzijn . In deze volledige samenhang, in elke situatie, is ieder mens uniek.

Levenspad

Ieder individu bewandelt een eigen pad. Wat nodig is om zich te ontwikkelen is voor ieder mens verschillend. Daarom geloof ik niet in modellen, methodieken en technieken die altijd, overal en bij iedereen hetzelfde beoogde resultaat hebben. Zo is elk coachingstraject uniek, elk coachingsproces weer anders. De coachee bepaalt uiteindelijk zelf of het werkt, of gewerkt heeft, of niet.

4. Verbinding en prioriteit

De verbinding tussen coachee en coach is gebaseerd op ieders autonomie, gelijkwaardigheid en uniciteit. Daarbij zijn respect, acceptatie en vertrouwen voorwaarden voor een effectieve verbinding. Tijdens de coaching hebben de doelen, middelen en keuzes van de coachee altijd prioriteit boven die van de coach.

5. Experimenteren = Verwezenlijken

De coachee en de coach gaan in vertrouwen een authentieke verbinding aan om tijdens de coaching doelen van de coachee te realiseren. Dit coachingsproces creëert nieuwe inzichten voor zowel de coachee als de coach. Het is een tijdelijk samenwerkingsverband om te experimenteren. Met diverse perspectieven, gedrag, talenten en vaardigheden om uiteindelijk de doelen van de coachee te verwezenlijken.

6. Vertrouwelijkheid en privacy

De coach neemt alle mogelijke zorg van het beschermen van de informatie tijdens het werk met de coachee. Hij neemt daarbij de hoogste mate van vertrouwelijkheid in acht. De coach zal geen enkele informatie aan anderen verstrekken–tenzij de wet hem hiertoe verplicht. Tevens volgt hij de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier vind je ook mijn privacyverklaring. 

7. Bewaken van grenzen

De coach en coachee zijn beiden verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van duidelijke en passende grenzen. Voor wat betreft hun omgang, zowel fysiek als anderszins. De coach houdt alert rekening met religieuze, spirituele, culturele en sociale verschillen. Kortom: In leven en werk streef ik naar ethisch, integer, verantwoordelijk en transparant handelen in coachen.